Här finner du de presentationer som talarna hade under Beteende & Folkhälsa 2017.

Onsdag 13:20-13:50
Öckerömetoden – En sann framgång – Håkan Fransson
Håkan Fransson har i drygt tio år bedrivit ett framgångsrikt arbete enligt den så kallade Öckerömetoden. Den går ut på att bland föräldrar och andra vuxna skapa nolltolerans mot alkohol och droger. I Öckerö har man de senaste tio åren lyckats halvera ungdomsfylleriet och skjutit upp debutåldern för unga som dricker. Ta del av Håkan och Öckerömetodens framgångsrecept!
Klicka här för att ta del av presentationen

Onsdag 14:00-15:00
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Michael Rangne
Fånigt samlingsnamn för avvikelser från det ”normala” beträffande uppmärksamhet, impulskontroll, social förmåga och en del andra psykiska funktioner. Alla psykiska sjukdomar och avvikelser har naturligtvis ett biologiskt/kemiskt/neuronalt underlag. Den som tror att medvetandet är oberoende av hjärnan kan pröva en rejäl grogg och se vad som händer.
Klicka här för att ta del av presentationen

Onsdag 14:15-15:00
Barn och ungas psykiska hälsa Sven Bremberg
Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet och är nu verksam vid Folkhälsomyndigheten. Han har varit ansvarig för uppdrag från regeringen som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa och prevention av självmord. Ungdomars ökade psykisk ohälsa har diskuterats länge. Sven Bremberg kommer att ge en bild av de viktigaste förklaringarna till ökningen och ge några förslag till åtgärder.
Klicka här för att ta del av presentationen

Onsdag 15:30-16:10
Konsten att gå från beslut till handling – Michael Rangne
Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att komma åt det mesta av värde i livet. Och för att kunna leda andra. Självdisciplin, energi och målmedvetenhet skiljer agnarna från vetet. Det är en värld mellan att filosofera och att fatta ett beslut. Beslut som följs upp i handling förändrar ens liv och ibland världen. Att fundera och reflektera är en utmärkt början, men vill man påverka måste man komma vidare till handling om det inte i slutänden ska bli ”business as usual”.
Klicka här för att ta del av presentationen

Torsdag 09:10-09:50
Transpersoners situation i samhället igår, idag och i morgon – Alfie Martins och Sara Bystam
1 december 2016 tillsattes en ny utredning för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner: ”De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla utan någon åtskillnad. Transpersoners rättigheter är en självklar del av arbetet med de mänskliga rättigheterna och de svårigheter transpersoner möter aktualiserar viktiga frågor kring samhällets ansvar för implementeringen av de mänskliga rättigheterna och skyddet mot diskriminering”. Bemötande är troligen den största och alltid aktuella frågan för oss och vi vill visa hur vår situation ser ut igår, idag och i framtiden!
Klicka här för att ta del av presentationen

Torsdag 09:50-10:30
Från kokainlangare till social entreprenör – Alexander Larsson
Alexander Larsson, fd kriminell som har startat företaget Ung Invest där han hjälper ungdomar att ta sig ur kriminalitet och missbruk delar med sig av sin unika resa. ”Det här är min historia om vägen in i grov kriminalitet. Men även om att hitta tillbaka till livet och vända det destruktiva till lycka, kärlek och ödmjukhet. På vägen utvecklades en ofattbar glöd till att hjälpa och få ge tillbaka till samhället. Det här är min osannolika historia.”
Klicka här för att ta del av presentationen

Torsdag 11:00-11:30
Att se sårbarhet ur ett värdighetsperspektiv – Osman Aytar
Vad kan vi göra att gå vidare i livet som präglas av sårbarhet? Är sårbarhet en svaghet eller en styrka? Finns det osårbara människor, grupper och samhällen? Genom sin forskning och sina personliga erfarenheter berättar Osman Aytar, docent i socialt arbete, hur det är möjligt att våga vara sårbar och kunna gå vidare i livet, även om när det kan bli för mycket i vardagen, såväl i det privata livet som i yrkeslivet.
Klicka här för att ta del av presentationen