Beteende & Folkhälsa är mötesplatsen och konferensen för dig som jobbar inom folkhälsa eller för dig som är beteendevetare samt för dig som är yrkesverksam inom social omsorg. Här utvecklas du inom ditt yrkesområde och lyssnar till sakkunniga talare samt knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor. Du får ny kunskap, arbetsglädje och inspiration under två glädjefyllda och utvecklande dagar!