SVEN BREMBERG, BARN- OCH UNGDOMSLÄKARE

SVEN BREMBERG, BARN- OCH UNGDOMSLÄKARE

SVEN BREMBERG, BARN- OCH UNGDOMSLÄKARE

Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet och är nu verksam vid Folkhälsomyndigheten. Han har varit ansvarig för uppdrag från regeringen som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa och prevention av självmord. Ungdomars ökade psykisk ohälsa har diskuterats länge. Sven Bremberg kommer att ge en bild av de viktigaste förklaringarna till ökningen och ge några förslag till åtgärder.