PIERRE ANDERSSON, PROGRAMSEKRETERARE ALKOHOL SOM UTVECKLINGSHINDER

PIERRE ANDERSSON, PROGRAMSEKRETERARE ALKOHOL SOM UTVECKLINGSHINDER

PIERRE ANDERSSON, PROGRAMSEKRETERARE ALKOHOL SOM UTVECKLINGSHINDER

    Svensk narkotikapolitik i framtiden- vad kan vi lära av legaliseringen i USA? Pierre Andersson arbetar med alkohol- och narkotikapolitik inom IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet. Han kommer att prata om erfarenheterna av cannabislegaliseringen i Colorado och om vanliga myter i debatten.