OSMAN AYTAR, DOCENT I SOCIALT ARBETE

OSMAN AYTAR, DOCENT I SOCIALT ARBETE

OSMAN AYTAR, DOCENT I SOCIALT ARBETE

    Vad kan vi göra att gå vidare i livet som präglas av sårbarhet? Är sårbarhet en svaghet eller en styrka? Finns det osårbara människor, grupper och samhällen? Genom sin forskning och sina personliga erfarenheter berättar Osman Aytar, docent i socialt arbete, hur det är möjligt att våga vara sårbar och kunna gå vidare i livet, även om när det kan bli för mycket i vardagen, såväl i det privata livet som i yrkeslivet.