MICHAEL RANGNE, ÖVERLÄKARE OCH SPECIALIST I PSYKIATRI

MICHAEL RANGNE, ÖVERLÄKARE OCH SPECIALIST I PSYKIATRI

MICHAEL RANGNE, ÖVERLÄKARE OCH SPECIALIST I PSYKIATRI

    Fånigt samlingsnamn för avvikelser från det ”normala” beträffande uppmärksamhet, impulskontroll, social förmåga och en del andra psykiska funktioner. Alla psykiska sjukdomar och avvikelser har naturligtvis ett biologiskt/kemiskt/neuronalt underlag. Den som tror att medvetandet är oberoende av hjärnan kan pröva en rejäl grogg och se vad som händer.