KERSTIN EVELIUS, SAMORDNARE AV PSYKISK HÄLSA, REGERINGEN

KERSTIN EVELIUS, SAMORDNARE AV PSYKISK HÄLSA, REGERINGEN

KERSTIN EVELIUS, SAMORDNARE AV PSYKISK HÄLSA, REGERINGEN

    Kerstin Evelius är regeringens samordnare på området psykisk hälsa sedan 2015 Föredraget handlar om övergången från ett smalt fokus på en liten specialitet inom hälso- och sjukvården till ett folkhälsoperspektiv. Staten har under 20 års tid fokuserat på problematiken för personer med svår psykisk sjukdom, men har sedan 2015 lagt om inriktningen till att också hantera den folkhälsoutmaning som psykisk ohälsa utgör. Det är i linje med den internationella utvecklingen, men den skapar nya utmaningar. Hur ska de som ägnat åratal åt en begränsad målgrupp kunna skifta fokus till ett brett spektrum? Hur kan vi få specialister att kroka arm med folkhälsovetare? Hur kan folkhälsovetare hantera inkrökta specialister? Hur kan vi använda brukarrörelsen i det nya arbetet?