JAN LINDE, ORDFÖRANDE FÖR SVENSK FÖRENING FÖR FOLKHÄLSOARBETE

JAN LINDE, ORDFÖRANDE FÖR SVENSK FÖRENING FÖR FOLKHÄLSOARBETE

JAN LINDE, ORDFÖRANDE FÖR SVENSK FÖRENING FÖR FOLKHÄLSOARBETE

    Jan Linde är ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete och ägnar sig mest åt att utbilda andra politiker i projektet Folkhälsa är politik. Social hållbarhet och behovet av en mera jämlikt fördelad hälsa dominerar dagens folkhälsodebatt. Vill du lära mera om hur folkhälsa blir en del av den politiska verkligheten då får du veta detta i denna föreläsning.