HÅKAN FRANSSON, DROGFÖREBYGGARE

HÅKAN FRANSSON, DROGFÖREBYGGARE

HÅKAN FRANSSON, DROGFÖREBYGGARE

    Håkan Fransson har i drygt tio år bedrivit ett framgångsrikt arbete enligt den så kallade Öckerömetoden. Den går ut på att bland föräldrar och andra vuxna skapa nolltolerans mot alkohol och droger. I Öckerö har man de senaste tio åren lyckats halvera ungdomsfylleriet och skjutit upp debutåldern för unga som dricker. Ta del av Håkan och Öckerömetodens framgångsrecept!