LEDNING & STYRNING - LOKAL: T2


Onsdag kl. 14.10-14.40
PRAKTIKFALL: Från Kaos till Digital Succé

Uppsala kommun har samlat ihop sig efter en historik av decentraliserad styrning och splittrad IT-miljö. Numera kan man leverera välfärdstjänster effektivare och med högre service. Lyssna till erfarenheterna, fallgroparna, utmaningarna och förvirringen längs resan. Hur hittar man samarbetena som leder till konkret och direkt nytta för invånare och företagare?
Catrin Ditz, CIO, Uppsala kommun

KLICKA HÄR FÖR ATT TA DEL AV PRESENTATIONEN

Onsdag kl. 15.10-15.40
PRAKTIKFALL: Bäst i världen på att nyttja internets möjligheter
En stor del av de möjligheter som internet erbjuder är outnyttjade i offentlig sektor. Internet ses ofta fortfarande som en IT-fråga, något tekniskt som kommuner och landsting kan satsa på men bara om det finns resurser över. Helsingborg har bestämt sig för att bli bäst i världen på internet och delar med sig av tio konkreta exempel ur den digitala handlingsplanen.
Micco Grönholm, Kommunikationsdirektör, Helsingborgs stad

Torsdag kl. 11.00-11.30
Strukturerad offentlig information som förutsättning för vidareutnyttjande

3E-förvaltning handlar i slutändan om möjligheten att ta del av information från offentlig förvaltning på ett effektivt sätt och helst som öppna data. Vidareutnyttjande enligt PSI innebär dessutom ytterligare ett steg, nämligen att informationen ska kunna användas på sätt som kan bidra till innovation och tillväxt. Riksarkivet vill lyfta fram vikten av en strukturerad informationsredovisning som förutsättning för åtkomst och vidareutnyttjande.
Nora Liljeholm, Utredare, Riksarkivet

Torsdag kl. 13.30-14.00
PRAKTIKFALL: Personalhantering – en genialisk process
Lyssna på vad som fick lönechefen Karina Myhrman att utbrista ”Genialisk process som i ett arbetsmoment har kvalitetsförbättrat våra anställningsavtal samtidigt som den automatiskt underhåller organisationsstrukturen och förser stora delar av organisationen med rätt information.”
Rasmus Ländström, IT- och verksamhetsutvecklare, Trollhättans stad

Torsdag kl. 14.10-14.40
PRAKTIKFALL: Ale kommun tar kontroll över IT
Ale kommun har infört en ny förvaltningsmodell som gör det möjligt att bedriva en effektiv förvaltning och utveckling med hjälp av IT. Modellen med tillhörande förvaltningsplaner synliggörs och hanteras i kommunens ledningsstödsystem, något som underlättar planering, uppföljning och analys. Vilka effekter och nyttor har kommunen uppnått?
Christina Larsson, IT-chef, Ale kommun och Marcus Adamsson, IT-management konsult, DirSys AB.

SÄKERHET & INTEGRITET - LOKAL: T5


Onsdag kl 14.10-14.40
e-SENS erfarenheter av utländska e-legitimationer
I EU-projektet e-SENS genomför 25 länder projekt över landsgränser. Tillväxtverket och Bolagsverket har genomfört en pilot avseende företagsregistrering tillsammans med Norge och Danmark. På detta seminarium får du praktiska tips om vad man bör tänka på för att stödja eIDAS. Det handlar inte bara om att ta emot utländska e-legitimationer utan att också hantera språkstöd, förändrade verksamhetsprocesser och legala aspekter.
Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket, Hans Ekstål, Bolagsverket

Onsdag kl. 15.10-15.40
Nytt regelverk för personuppgifter – varför skall vi ta tag i det nu?

EUs nya dataskyddsförordning kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PuL). Här kommer nya krav på hantering, obligatorisk incidentrapportering, utrensning av personuppgifter, molntjänstleveranser mm. Som beslutsfattare förväntas du känna till vad som krävs och framför allt hur hantering och skydd av personuppgifter kan säkerställas för att stärka förtroendet för just din verksamhet.
Fredrik Rehström, vVD, Rote Consulting och Hans Dahlquist, Affärsområdeschef, Risk och Säkerhet, Rote Consulting

Torsdag kl. 11.00-11.30
Vad händer med översynen av Svensk e-legitimation? Vilka findings och
förslag har kommit fram?
Ökad digital service kräver hållbara lösningar för e-legitimering och e-underskrifter. Nu är förstudien för att se över spelplanen Svensk e-legitimation snart klar. Vilka spelregler ska gälla för att alla, både offentlig och privat sektor ska vilja spela med? Ta del av våra svar och rekommendationer.
Eva Ekenberg, Kanslichef, E-legitimationsnämnden.

 

E-FÖRVALTNING I PRAKTIKEN - LOKAL: C8


Onsdag kl. 14.10-14.40
PRAKTIKFALL: Från skoladministration till lärande i det digitala landskapet
När barn, ungdomar och vårdnadshavare kommunicerar digitalt och mobilt ställs krav på kommuner att erbjuda en tidsenlig plattform för kommunikation, samarbete och lärande. Följ den resa Botkyrka kommun gjort med fokus på transparens, samarbete och lärande. Det här handlar om att ställa krav vid upphandling för att ge förutsättningar för kollaborativt lärande.
Henrik Casselbrant, Senior upphandlingskonsult hos Sentensia AB och Tony Mc Carrick , IT-strateg hos Utbildningsförvaltningen i Botkyrka

KLICKA HÄR FÖR ATT TA DEL AV PRESENTATIONEN

Onsdag kl. 15.10-15.40
Digital kommunikation 2.0

Danmark ligger långt före Sverige när det gäller digitalisering av kommunikation i samhället mellan individer-myndigheter-företag. Sverige har dock alla förutsättningar att komma ikapp, vi berättar hur det kan gå till. Digitalisera 100% av materialet mot 100% av användarna.
Morten Olesen, Nordic Dir Sales and Marketing e-Boks

Torsdag kl. 11.00-11.30
PRAKTIKFALL: Digitaliseringens effekter i verksamhetens vardag
Välkommen att ta del av tre trevliga exempel på hur digitalisering med e-tjänster, integrationer och automatiserad handläggning har förenklat vardagen för tre svenska kommuner. Samtidigt som det dagliga arbetet förenklats och snabbats upp för skolexpedition, stadsbyggnad- och ekonomikontor så har kommunens upplevda service till invånare och företag lyfts med flera steg.
Carl-Johan Ahde, VD, Abou AB

Torsdag kl. 13.30-14.00
FGS:erna i dag och hur får vi dem att bli fler
FGS är en viktig del för att strukturera data för överföring av olika informationstyper. Arbetet med att ta fram nya FGS:er utförs av de som ser behovet, beskriver nyttan och är sakkunniga på området med kännedom om befintliga standarder.
– På gång hos FGS-funktionen
– Tips om vägledningar och informationskanaler
– Konkret exempel på projekt för att utveckla ny FGS
Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare, metadata, Riksarkivet och Elin Jonsson, Bevarandestrateg, Sydarkivera

Torsdag kl. 14.10-14.40
PRAKTIKFALL: Digital strategi i praktiken
Lyssna till Region Jönköpings läns resa med att ta fram en regional digital agenda, deras arbetssätt, förankring och mål. Hur gick arbetet? Hur lång tid tog det? Vilka hinder möttes på vägen och hur bemötte man dessa? Vad är nästa steg mot att realisera den nu framtagna agendan?
Jan Pihl, Ordförande, E-utvecklingsrådet, Region Jönköpings län

DIGITAL SAMVERKAN LOKAL: T4


Onsdag kl. 14.10-14.40
PRAKTIKFALL: Vinnaren av eDiamond Award 2015 – Riges och digitaliseringen

Projekt Riges handlade om att närma oss att realisera, det vi nu kallar ”digitaliseringens möjligheter”. Lyckades vi med det? Och vad hände sedan? Vi satte fokus på informationen – kan det vara vägen mot att automatisera delar av myndighetsprocessen? Och vilken roll har ”Riges-plattformen” (Open ePlattform och Open eMap) i detta – våra OpenSource lösningar som får en allt större spridning i landet!?
Åsa Jadelius, Tidigare projektledare, Projekt RIGES och IT-strateg, Sundsvalls kommun

Onsdag kl. 15.10-15.40
Självbetjäning i Socialtjänsten – egen uttagsautomat?

Det administrativa arbetet i ansökningsprocessen för ekonomiskt stöd upptar en stor del av Socialtjänstens arbetstid. Genom att kapa ett antal registrerings- & kontrollsteg, både för den sökande och handläggaren, kan mer tid ägnas åt stöd och rådgivning, vilket både individen och samhället tjänar på.
Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman & Projektledare, Föreningen Sambruk

Torsdag kl. 11.00-11.30
Digitalt och mänskligt i samverkan – en förutsättning för framgång
Dra lärdom av över tio års erfarenhet av att omvandla analoga, manuella rutiner till digitala, automatiserade processer. Vilka är digitaliseringens möjligheter och utmaningar, med särskilt fokus på att få det analoga, människorna, att blomstra i digitala flöden?
Karl-Oskar Brännström, FlexiteBPMS

Torsdag kl. 13.30-14.00
Säkerställd digitalisering
Digitaliseringen ställer nya krav och skapar nya möjligheter för offentlig sektor. Baserat på erfarenheterna från flera regeringsuppdrag inom digitalisering reflekterar Ekonomistyrningsverket över områden där det finns ett stort behov av att stärka mognaden i statsförvaltningen.
Magnus Gunnarsson, Utredare, Ekonomistyrningsverket, Ulrica Häll, Utredare, Ekonomistyrningsverket

KLICKA HÄR FÖR ATT TA DEL AV PRESENTATIONEN

Torsdag kl. 14.10-14.40
Öppen IT-infrastruktur – en förutsättning för innovativ förändring
iVIS är ett nytt sätt att tänka om administrativa verksamhetsplattformar. Samverkansprojektet är till för att motverka inlåsning och visar en väg för att öka innovationshastigheten. De system som behöver tillgång till skolans administrativa information ska enkelt kunna få det.
Hillar Loor, Senior partner, imCode Partner AB och Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, Föreningen Sambruk

UNCONFERENCE - LOKAL: T3

OBS! Föredragen i spåret har begränsat antal platser, föranmälan krävs. Gör din anmälan genom att klicka här.

Onsdag kl. 14.10-15.40
WORKSHOP: Modell för att mäta värdeskapande – nya perspektiv på gamla utmaningar
Bland verksamheter och medarbetare varierar förväntningarna på vad systemen ska uppnå och därmed också uppfattningen om hur de skapar värde. Med en metod som tar sin utgångspunkt i fyra olika förväntansbilder har Stockholms stad utvärderat hur ersättnings- och stödsystem skapar värde för olika aktörer. Ta del av detta case och få nya perspektiv på gamla utmaningar med hjälp av dina och andra deltagares erfarenheter. Invånare och företag lyfts med flera steg.
Mårten Lindskog, Projektledare, Utveckling av hemtjänst, Äldreförvaltningen, Stockholms stad

Torsdag kl. 13.30-14.40
WORKSHOP: : Hur ser det ledarskap ut som möjliggör framgångsrik digitalisering?
Arbetsförmedlingen genomför ett omfattande förändringsarbete. Målet är att bli landets modernaste och effektivaste myndighet. En stor satsning på att nyttja digitaliseringens möjligheter är avgörande för att lyckas. Under workshopen är viktiga frågor: Hur får man fart på den digitala transformationen? Och Hur ser det ledarskap ut som möjliggör framgångsrik digitalisering?
Erik Sandström, Direktör, Avdelningen för Digitala Tjänster, Micael Mathsson, Grundare, Gaia Leadership

Lämna ett svar