Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är det ledande fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, folkhälsovetare, personalvetare, ekonomer, socionomer och andra samhällsvetare. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. Varmt välkommen som medlem i Sveriges ledande samhällsvetarförbund, för dig som är chef eller specialist. Våra medlemmar finns inom såväl privat som offentlig sektor. Välkommen att höra av dig om du har frågor om Akademikerförbundet SSR, vår verksamhet eller villkoren för ett medlemskap. Läs mer på: www.akademssr.se

Svensk förening för folkhälsoarbete

Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF) är en riksomfattande sammanslutning för personer som är yrkesmässigt verksamma eller allmänt intresserade av förebyggande folkhälsoarbete. Föreningen bildades 1990 genom sammangående av två föreningar med ungefär samma syfte och målgrupper.  SFFF jobbar för dig som jobbar med folkhälsa Läs mer på: www.folkhalsoarbete.se

Nätverket för beteendevetare

Vad är Nätverket för beteendevetare? Vårt mål i nätverket är att fylla kunskapsluckan som vi anser råder i dagens samhälle gällande beteendevetarens roll. Nätverket strävar efter att sprida kunskap och ge tillträde till kontakter för beteendevetare både mot andra beteendevetare såväl som mot arbetsgivare och övriga samhället. Det skapar värde för både studenter och yrkesverksamma samt andra aktörer.
Läs mer på: www.beteendevetarna.se

Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: www.offentligaaffarer.se

Lämna ett svar