På eFörvaltningsdagarna 2016 den 12-13 oktober utser vi den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster. Vi vill med detta pris belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare. Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området e-förvaltning, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Vilken organisation erhåller Sveriges e-förvaltningspris, eDiamond Award 2016?

Försäkringskassan, Johanna Ullman, Produktchef Digitala kanaler

”Beräkna underhållsbidrag” har utvecklats till ett flexibelt verktyg med stort fokus på kunderna och deras behov i olika situationer. Det är till för föräldrar som tillsammans vill räkna ut ett rättvist underhåll för gemensamma barn så Försäkringskassan kan sluta agera mellanhand. Det digitala verktyget underlättar för en gemensam dialog som slutligen leder till att barnen får ett rättvist bidrag.

Helsingborgs Stad, Martina Ekdahl, Projektledare & Björn Lahti, Enhetschef IT/GIS

Med appen ”Ett bättre Helsingborg” vill Helsingborgs Stad ta tillvara på engagemanget och samverkan med invånarna. I kategorin ”Allt annat” kan de enkelt ta kontakt med kommunen i vilket ärende som helst med bilder och koordinater för det ärendet gäller. De har satt kunden i fokus vill tillsammans med dem göra Helsingborg bättre för alla.

Alingsås kommun, Jonathan Lindholm, Projektledare

Med den öppna plattformen Arenan har Alingsås kommun funnit en lösning som lätt kan anpassas till andra kommuner i andra sammanhang och för andra målgrupper. De har vågat bryta gränser och skapat en kommunnytta för elever, pedagoger och vårdnadshavare från förskolan till vuxenutbildningen som inte bara sparar tid utan också förenklar kontakten med skolan.

 

Naturvårdsverket, Per-Olov Wikberg, Projektledare, Lavinprognoser

Genom sin satsning www.lavinprognoser.se kan Naturvårdsverket förebygga att människor skadas eller omkommer i laviner i Sverige. Det är en källa med information om lavinfaror och är baserat på internationell kunskap och standard. Med hjälp av webbplatsen höjer de insikten om lavinfara och tjänsten är en samhällsviktig service för skid- och skoteråkare och extremsportutövare som rör sig i fjällen.

 

Konsumentverket, Cathrin Lundqvist, Enhetschef Hallå konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som ger konsumenter vägledning i frågor som gäller rättigheter och skyldigheter som konsument. I detta myndighetssamarbete har fokus varit på en avskalad design för att även möta människor med språksvårigheter. Konsumentverket vill möta medborgarnas förväntningar på tillgänglighet och vara juristen i fickan klar för användning redan innan problem uppstår.

 

Lantmäteriet, Bobo Tideström, Verksamhetsutvecklare

Projektet som från början var till för att öka medvetenheten om Lantmäteriet och geodata genom att släppa en modell av Sverige till spelet Minecraft har fått en stor spridning även till andra användningsområden. Deras öppna data där man kan titta på befintliga samhällen och modellera i det har använts vid en mängd andra områden som inte var tänkt från början och blivit ett verkligt verktyg i samhällsplaneringen.