På Beteende & Folkhälsa 2017 utser vi  2016 års beteendevetare. Vi vill med detta pris främja en person, organisation eller ett företag som på ett framgångsrikt sätt förmedlat och/eller stärkt beteendevetenskapen och belyst dess betydelse idag. Vi vill särskilt premiera ett nytänkande och någon som varit en förebild inom det beteendevetenskapliga området.

Här ser du de nominerade till utmärkelsen. Juryns arbete för att välja ut årets pristagare har nu startat och vi ser med spänning fram emot prisutdelningen.

Priset delas ut vid banketten på Beteende & Folkhälsa 2017 den 10 maj-11 maj i Stockholm.

Mia Börjesson, Börjesson utbildning och underhållning AB
Mia är en riktig förebild! Alltid lika inspirerande att lyssna till. Hon är full av energi och förmedlar verkligen hopp och klokskap till sina åhörare. Mia är en framgångsrik föreläsare och inspiratör som varje dag bidrar till att stärka beteendevetarområdet.

Maria Bauer, Maria Bauer AB
Maria har genom sin handledning och med sina knivskarpa analyser lyft socialförvaltningen i Vetlandas ledningsgrupps medvetande om vikten att inleda en resa mot en sund organisation med tydligt fokus på uppdraget och ett starkt brukarfokus. Med sina föreläsningar har hon även skapat eftertanke och insikt hos baspersonal kring uppdrag, förhållningssätt och bemötande. Maria är en stor tillgång i vårt utvecklingsarbete inom socialförvaltningen i Vetlanda kommun.

Carina Fyrsten, Via Lux, Personal- och ledarutveckling AB
Carina är en fantastiskt inspirerande person som med sin vilja att förbättra verkligen gör skillnad. Hon har gett mig och min arbetsplats en helt ny känsla av sammanhang och på alla sätt förbättrat vår arbetsmiljö. Jag vill nominera Carina till ”Årets beteendevetare” för att hon är en riktig förebild som lämnar stort avtryck!

Eva Berlander, Svenska Imagoinstitutet
Eva stödjer mänsklighetens olikheter med humor, klokhet och nyfikenhet. I syfte att få en snällare värld. Hon pratar och förklara på ett sätt som är lätt att ta till sig o skapar sådan lusta att omsätta i relationer till sig själv o andra. Eva sprider sin kunskap kring relationer i sin egen podd, Evas Relationspodd, som är mycket uppskattad av lyssnarna.

Malin Friström Uneståhl, Previa Örebro
Malin Friström Uneståhl gör ett fantastiskt arbete som organisationskonsult. Med sitt sätt och sin breda kunskap inom beteendevetenskap gör hon ett stort avtryck på de människor hon möter. Hon skapar på ett positivt och effektivt sätt förändringar som får en stor positiv inverkan på andra människors vardag.

Björn Lindell, Björn Lindell AB
Björn har under lång tid innovativt och framgångsrikt arbetat med mobbingfrågan, och till skillnad från det mesta i området fungerar hans metod. Framför allt har Björns fokusering på inskridandefasen, istället för policyfasen, haft stor effekt i de skolor hans metoder används.